Eurooppalainen koti

Noin kolmekymmentä vuotta sitten Berliinin muuri kaatui, rautaesirippu nostettiin ja Neuvostoliitto romahti, mikä merkitsi ensimmäisen kylmän sodan päättymistä. Tämä oli pitkälti Neuvostoliiton silloisen johtajan Mihail Gorbatšovin toiminnan ansiota. Hänellä oli visio yhteisestä eurooppalaisesta kodista, jossa turvallisuus ja yhteistyö eri aloilla olisivat mahdollisia kaikille Euroopan maille ja kansoille koko Euraasian mantereella Lissabonista Vladivostokiin. Löytääksemme tien ulos nykyisestä uudesta kylmästä sodasta kannattaa Gorbatšovin ajatuksia tarkastella uudelleen. Tätä varten tarvitsemme laaja-alaista tietoa monenlaisista lähteistä, mikä tarkoittaa tiedon hankkimista muualtakin kuin vain Alankomaiden valtavirtamediasta, joka ei tarjoa riittävästi analyysia, taustaa, kontekstia ja historiallista näkökulmaa.

Eurooppalainen koti on foorumi tiedolle, jota vakiintuneet tiedotusvälineet eivät yleensä välitä. Tämän vaihtoehtoisen tiedon avulla lukija voi muodostaa tasapainoisemman kuvan ja tulkita paremmin erilaisia kansainvälisiä ja kansallisia intressejä.

Eurooppalainen koti pyrkii kannustamaan eurooppalaisia ajattelemaan geopolitiikkaa avoimemmin sen sijaan, että luotettaisiin vakiintuneisiin tiedotusvälineisiin, ja etsimään uusia kontakteja sekä muita tietolähteitä. Ihmiset tekevät päätöksiä nimenomaan tiedon perusteella esimerkiksi vaalien aikana. Voidaksemme luoda parempaa tietoisuutta ja vaihtoehtoja tarvitsemme myös virheetöntä tietoa, joka on luotettavaa ja hankittu laajemmista lähteistä.

Eurooppalainen koti on vakaasti sitä mieltä, että pitkän aikavälin turvallisuuden ja vaurauden kannalta on välttämätöntä edistää hyviä suhteita kaikkiin kansalaisiin koko Euraasian mantereella. Vuoropuhelu ja tiedonvaihto ovat ratkaisevan tärkeitä näiden suhteiden parantamiseksi. Artikkeleita valittaessa Eurooppalainen koti tuo esiin geopolitiikkaa, taidetta ja mediaa käsitteleviä uutisia.


Delen...