BRICS op een historisch punt

De BRICS-club is niet gericht op de vernietiging van de bestaande wereldorde, maar om die ten goede te verbeteren. Hierdoor is het revisionistisch en niet revolutionair. De BRICS-landen willen niet dat de globalisering, de instellingen en het internationaal recht instorten. Dit betekent dat hun taak complexer is: binnen de bestaande…

The Greater Eurasia project: bruggen bouwen en barrieres afbreken

Reken er maar niet op dat de nieuwe machtscentra in Azië elkaar zullen beconcurreren of bevechten. Het Greater Eurasia Partnership zal de SCO, EAEU, BRICS, nieuwe munteenheden enzovoorts integreren. En daarmee de ‘rules-based order’ vervangen. Vertaling van een artikel van Pepe Escobar voor TheCradle.co

Terugblik op de unipolaire wereld

De Verenigde Staten zijn erin geslaagd een dominante positie in de wereld te verwerven door soft power, nadat ze eerst alles hebben vernietigd door hard power. Een aantal landen heeft inmiddels de knoop doorgehakt en de veronderstelde hegemonie van Amerika afgewezen. Dit multipolaire verzet wordt voornamelijk geleid door China en Rusland….

Rusland en Centraal-Azië

Stand van zakendoor Artjom Dankov voor de “Valdai Discussion Club’ ” Rusland en Centraal-Azië staan voor uitdagingen die alleen kunnen worden aangepakt door gezamenlijke inspanningen. Infrastructurele beperkingen, de kwaliteit van het menselijk kapitaal, klimaatverandering, moeilijkheden om de sociale stabiliteit te handhaven, de noodzaak om economische modellen te transformeren, de druk van…

International North-South Transport Corridor

De Internationale Noord-Zuid Transport Corridor verbindt het noordwestelijke deel van de Euraziatische Economische Unie (EAEU) en de Scandinavische landen met de staten van Centraal-Azië, de Perzische Golf en de Indische Oceaan. Zij maakt het mogelijk de levertijd van goederen van India naar Europa te halveren en doorvoer van containers over…

Azie, Eurazie en de Europese crisis: resultaten van 2022

De militair-politieke crisis in Europa heeft vraag gecreëerd naar dat wat de belangrijkste eigenschap is van de overgrote meerderheid van de landen in Azië en Eurazië – de relatieve autonomie van hun politieke systemen. Vrijwel alle staten van Azië en Eurazië zijn terechtgekomen in die Global Majority – het geheel…

Europa verraden

De Europeanen zijn bedrogen wakker geworden uit de droom van een verenigd continent. Vanaf de ruïnes van mislukt beleid moeten we Europa opnieuw in ogenschouw nemen. Fragment uit “Endspiel Europa” door Ulrike Guérot en Hauke Ritz. `Vredesonderhandelingen moeten niet alleen gaan over een vredesakkoord voor Oekraïne, maar over een Europese Grand…

Tamtam en Taboe

De publieke opinie wordt gemanipuleerd – niet alleen sinds het Coronabeleid en de Oekraïneoorlog, maar al heel, heel lang. Er worden verschillende technieken gebruikt, die de cognitieve onderzoeker Rainer Mausfeld en de publiciste Daniela Dahn samenvatten onder de term “stemmingmakerij en taboe”. Het beschrijft een werkingsprincipe volgens welke de leidende…

SCO en de behoefte aan een nieuwe wereldwijde veiligheidsarchitectuur

Op 15 en 16 september 2022 vond in Samarkand, de hoofdstad van Oezbekistan, een bijeenkomst plaats van SCO, de Shanghai Cooperation Organisation. Besproken werden nieuwe vormen van samenwerking en de fundamenten voor een nieuwe wereldwijde veiligheidsstructuur. Dat is belangrijk in deze tijden van grote geopolitieke spanningen.

De rol van CSTO

Aan het eind van de discussie gaven de deelnemers antwoord op de vraag hoe zij de toekomst van de CSTO zien – als een universele organisatie of als een organisatie die is opgezet om een aantal specifieke kwesties aan te pakken. De mening overheerste dat men in het tijdperk van…

Alle nieuws >

Veiligheid, welvaart en samenwerking op het Euraziatische continent van Vlissingen tot Vladivostok

Constructieve relaties tussen de soevereine euraziatische landen en volkeren, met begrip voor elkaars geschiedenis, tradities en belangen

Nicht um ein Feind, nein, um ein Freund zu sein, bin ich geboren.

Antigone, Sophokles

Het Europese Huis

9 november 1989 viel de Berlijnse Muur. Daarna werd het IJzeren Gordijn opgetrokken en viel de Sovjet-Unie uiteen; de Eerste Koude Oorlog was voorbij.

Dit alles vooral door toedoen van Michail Gorbatsjov, destijds de leider van de Sovjet-Unie.

Hij had een gemeenschappelijk Europees Huis voor ogen waarin veiligheid en samenwerking op alle gebied mogelijk zou zijn voor alle Europese landen en volken op het hele Euraziatische continent van Lissabon tot Vladivostok.

Om uit de huidige nieuwe Koude Oorlog te geraken, kan het goed zijn ons opnieuw te verdiepen in de ideeën van Gorbatsjov. Voor verdieping hebben we veelzijdige informatie nodig van verschillende bronnen; van méér bronnen dan alleen de gevestigde Nederlandse media waar analyses, achtergronden, verbanden en historisch perspectief ontbreken.

Het Europese Huis is een platforum voor informatie die door de mainstream media meestal niet gebracht wordt.

Met deze andere informatie kan de lezer zich een breder beeld vormen en verschillende (inter)nationale belangen beter interpreteren.

Het Europese Huis wil Europeanen aansporen om zelf na te denken over geopolitiek in plaats van alleen te vertrouwen op de gevestigde media en om verder te zoeken naar contacten en andere informatiebronnen.

Op basis van informatie maken mensen keuzes, bijvoorbeeld bij verkiezingen.
Om goede afwegingen en keuzes te maken moet er ook goede informatie zijn; betrouwbaar en afkomstig van meerdere bronnen.

Het Europese Huis is er van overtuigd dat voor veiligheid en welvaart op lange termijn het van belang is om goede betrekkingen te hebben met alle bewoners van het Euraziatisch continent. Dialoog en informatie-uitwisseling zijn cruciaal om de betrekkingen te verbeteren.

Het Europese Huis legt nadruk op de thema´s geopolitiek, economie en media bij de keuze van berichten op dit platform.

Het Europese Huis verkiest:

 • Multipolaire geopolitieke verhoudingen boven unipolaire hegemonistische hiërarchie
 • Dialoog en samenwerking boven uitsluiten en confrontatie
 • Veiligheid en vrede boven militaire oefeningen en wapenwedloop
 • Wereldoriëntatie niet alleen naar het Atlanticum maar ook naar het Euraziatische continent
 • Rijnlands economisch model boven globalistisch roofkapitalisme
 • Realiteiten boven mythes
 • Democratie boven mediacratie, transnationale oligarchie, kakistocracy
 • Realpolitiek boven waanbeleid
 • Internationaal recht boven het recht van de sterkste
 • Diplomatie boven sancties
 • Geopolitieke win-win coöperatie boven win-lose concurrentie
 • Analyse en historisch perspectief boven de waan van de dag
 • Journalistiek als controleur, niet als spreekbuis van de macht
 • Mediabedrijven voor informatievoorziening, niet voor informatieoorlog, het creëren van vijandbeelden, haatzaaien en oorlogshitserij

Delen...