Azie, Eurazie en de Europese crisis: resultaten van 2022

De militair-politieke crisis in Europa heeft vraag gecreëerd naar dat wat de belangrijkste eigenschap is van de overgrote meerderheid van de landen in Azië en Eurazië – de relatieve autonomie van hun politieke systemen. Vrijwel alle staten van Azië en Eurazië zijn terechtgekomen in die Global Majority – het geheel…

Europa verraden

De Europeanen zijn bedrogen wakker geworden uit de droom van een verenigd continent. Vanaf de ruïnes van mislukt beleid moeten we Europa opnieuw in ogenschouw nemen. Fragment uit “Endspiel Europa” door Ulrike Guérot en Hauke Ritz. `Vredesonderhandelingen moeten niet alleen gaan over een vredesakkoord voor Oekraïne, maar over een Europese Grand…

Tamtam en Taboe

De publieke opinie wordt gemanipuleerd – niet alleen sinds het Coronabeleid en de Oekraïneoorlog, maar al heel, heel lang. Er worden verschillende technieken gebruikt, die de cognitieve onderzoeker Rainer Mausfeld en de publiciste Daniela Dahn samenvatten onder de term “stemmingmakerij en taboe”. Het beschrijft een werkingsprincipe volgens welke de leidende…

SCO en de behoefte aan een nieuwe wereldwijde veiligheidsarchitectuur

Op 15 en 16 september 2022 vond in Samarkand, de hoofdstad van Oezbekistan, een bijeenkomst plaats van SCO, de Shanghai Cooperation Organisation. Besproken werden nieuwe vormen van samenwerking en de fundamenten voor een nieuwe wereldwijde veiligheidsstructuur. Dat is belangrijk in deze tijden van grote geopolitieke spanningen.

De rol van CSTO

Aan het eind van de discussie gaven de deelnemers antwoord op de vraag hoe zij de toekomst van de CSTO zien – als een universele organisatie of als een organisatie die is opgezet om een aantal specifieke kwesties aan te pakken. De mening overheerste dat men in het tijdperk van…

Een sprankelend duo uit Sint Petersburg!

Terug in Nederland voor optredens! Een sprankelend duo uit Sint Petersburg op gitaar en domra met muziek uit alle klassieke stijlperioden en uit vele nationale tradities, zoals de tango nuevo, de Franse musette en vooral ook de Russische volksmuziek. In Nederland van 3 tot 10 maart 2022!

Eurazië’s ijzeren netwerk

Valdai Discussion Club heeft een rapport gepresenteerd over de mogelijkheden, resultaten, uitdagingen en vooruitzichten van transportverbindingen op ons Euraziatische continent. Het rapport is opgesteld onder leiding van Joomart Otorbayev, voormalig minister-president van Kirgiziё. Verbinding van Euraziё is een belangrijk thema van het Europese Huis en daarom hebben we de introductie…

Concert door het Eurasia Quartet

woensdag 28 juli 19.30-21.00 in het Leopoldskerkje in Meerssen Het Eurasia Quartet is opgericht in Maastricht in 2013 met als fundament de Russische strijkerstraditie. Het kwartet ontleent zijn naam aan de afkomst van de vier musici; elk van hen heeft een band met Rusland, het land dat Europa en Azië…

SPIEF 2021

Van 2 tot 5 juni 2021 vindt het 24e Internationaal Economisch Forum in Sint-Petersburg plaats. SPIEF is sinds 1997 een uniek evenement en uitgegroeid tot een toonaangevend mondiaal platform waar het bedrijfsleven en vele andere organisaties bij elkaar komen om te discussiëren over de belangrijkste economische vraagstukken waarmee Rusland en…

Alle nieuws >

Veiligheid en samenwerking op het Euraziatische continent

Constructieve relaties tussen de soevereine euraziatische landen en volkeren, met begrip voor elkaars geschiedenis, tradities en belangen

Veiligheid en welvaart voor iedereen van Lissabon tot Vladivostok

Het Europese Huis

Tweeëndertig jaar geleden viel de Berlijnse Muur. Daarna werd het IJzeren Gordijn opgetrokken en viel de Sovjet-Unie uiteen; de Eerste Koude Oorlog was voorbij.

Dit alles vooral door toedoen van Michail Gorbatsjov, destijds de leider van de Sovjet-Unie.

Hij had een gemeenschappelijk Europees Huis voor ogen waarin veiligheid en samenwerking op alle gebied mogelijk zou zijn voor alle Europese landen en volken op het hele Euraziatische continent van Lissabon tot Vladivostok.

Om uit de huidige nieuwe Koude Oorlog te geraken, kan het goed zijn ons opnieuw te verdiepen in de ideeën van Gorbatsjov. Voor verdieping hebben we veelzijdige informatie nodig van verschillende bronnen; van méér bronnen dan alleen de gevestigde Nederlandse media waar analyses, achtergronden, verbanden en historisch perspectief ontbreken.

Het Europese Huis is een platforum voor informatie die door de mainstream media meestal niet gebracht wordt.

Met deze andere informatie kan de lezer zich een breder beeld vormen en verschillende (inter)nationale belangen beter interpreteren.

Het Europese Huis wil Europeanen aansporen om zelf na te denken over geopolitiek in plaats van alleen te vertrouwen op de gevestigde media en om verder te zoeken naar contacten en andere informatiebronnen.

Op basis van informatie maken mensen keuzes, bijvoorbeeld bij verkiezingen.
Om goede afwegingen en keuzes te maken moet er ook goede informatie zijn; betrouwbaar en afkomstig van meerdere bronnen.

Het Europese Huis is er van overtuigd dat voor veiligheid en welvaart op lange termijn het van belang is om goede betrekkingen te hebben met alle bewoners van het Euraziatisch continent. Dialoog en informatie-uitwisseling zijn cruciaal om de betrekkingen te verbeteren.

Het Europese Huis legt nadruk op de thema´s geopolitiek, economie en media bij de keuze van berichten op dit platform.

Het Europese Huis verkiest:

 • Multipolaire geopolitieke verhoudingen boven unipolaire hegemonistische hiërarchie
 • Dialoog en samenwerking boven uitsluiten en confrontatie
 • Veiligheid en vrede boven militaire oefeningen en wapenwedloop
 • Wereldoriëntatie niet alleen naar het Atlanticum maar ook naar het Euraziatische continent
 • Rijnlands economisch model boven globalistisch kapitalisme
 • Realiteiten boven mythes
 • Democratie boven mediacratie
 • Internationaal recht boven het recht van de sterkste
 • Diplomatie boven sancties
 • Analyse en historisch perspectief boven de waan van de dag
 • Journalistiek als controleur, niet als spreekbuis van de macht
 • Mediabedrijven voor informatievoorziening, niet voor informatieoorlog, het creëren van vijandbeelden en haatzaaien

Delen...