Veiligheid en samenwerking op het Euraziatische continent

Constructieve relaties tussen de soevereine euraziatische landen en volkeren, met begrip voor elkaars geschiedenis, tradities en belangen

Veiligheid en welvaart voor iedereen van Lissabon tot Vladivostok

Het Europese Huis

Zo’n dertig jaar geleden viel de Berlijnse Muur, werd het IJzeren Gordijn opgetrokken en viel de Sovjet-Unie uiteen; de Eerste Koude Oorlog was voorbij.

Dit alles vooral door toedoen van Michail Gorbatsjov, destijds de leider van de Sovjet-Unie.

Hij had een gemeenschappelijk Europees Huis voor ogen waarin veiligheid en samenwerking op alle gebied mogelijk zou zijn voor alle Europese landen en volken op het hele Euraziatische continent van Lissabon tot Vladivostok.

Om uit de huidige nieuwe Koude Oorlog te geraken, kan het goed zijn ons opnieuw te verdiepen in de ideeën van Gorbatsjov. Voor verdieping hebben we veelzijdige informatie nodig van verschillende bronnen; van méér bronnen dan alleen de gevestigde Nederlandse media waar analyses, achtergronden, verbanden en historisch perspectief ontbreken.

Het Europese Huis is een platforum voor informatie die door de mainstream media meestal niet gebracht wordt.

Met deze andere informatie kan de lezer zich een breder beeld vormen en verschillende (inter)nationale belangen beter interpreteren.

Het Europese Huis wil Europeanen aansporen om zelf na te denken over geopolitiek in plaats van alleen te vertrouwen op de gevestigde media en om verder te zoeken naar contacten en andere informatiebronnen.

Op basis van informatie maken mensen keuzes, bijvoorbeeld bij verkiezingen. 
Om goede afwegingen en keuzes te maken moet er ook goede informatie zijn; betrouwbaar en afkomstig van meerdere bronnen.

Het Europese Huis is er van overtuigd dat voor veiligheid en welvaart op lange termijn het van belang is om goede betrekkingen te hebben met alle bewoners van het Euraziatisch continent. Dialoog en informatie-uitwisseling zijn cruciaal om de betrekkingen te verbeteren.

Het Europese Huis legt nadruk op de thema´s geopolitiek, economie en media bij de keuze van berichten op dit platform.

Het Europese Huis verkiest:

Multipolaire geopolitieke verhoudingen boven unipolaire hegemonistische hiërarchie
Dialoog en samenwerking boven uitsluiten en confrontatie
Veiligheid en vrede boven militaire oefeningen en wapenwedloop
Wereldoriëntatie niet alleen naar het Atlanticum maar ook naar het Euraziatische continent
Rijnlands economisch model boven globalistisch kapitalisme
Realiteiten boven mythes
Democratie boven mediacratie
Internationaal recht boven het recht van de sterkste
Diplomatie boven sancties
Analyse en historisch perspectief boven de waan van de dag
Journalistiek als controleur, niet als spreekbuis van de macht
Mediabedrijven voor informatievoorziening, niet voor informatieoorlog, het creëren van vijandbeelden en haatzaaien

MarkovaKirasirov – The Duo

Terug in Nederland voor optredens! Een sprankelend duo op gitaar en domra. Na twee jaar van gesloten grenzen nu eindelijk weer in ons land; met muziek uit alle klassieke stijlperioden, alsook uit vele nationale tradities, zoals de tango nuevo, de Franse musette en vooral ook de Russische volksmuziek. Programma voor…

Eurazië’s ijzeren netwerk

Valdai Discussion Club heeft een rapport gepresenteerd over de mogelijkheden, resultaten, uitdagingen en vooruitzichten van transportverbindingen op ons Euraziatische continent. Het rapport is opgesteld onder leiding van Joomart Otorbayev, voormalig minister-president van Kirgiziё. Verbinding van Euraziё is een belangrijk thema van het Europese Huis en daarom hebben we de introductie…

Concert door het Eurasia Quartet

woensdag 28 juli 19.30-21.00 in het Leopoldskerkje in Meerssen Het Eurasia Quartet is opgericht in Maastricht in 2013 met als fundament de Russische strijkerstraditie. Het kwartet ontleent zijn…

SPIEF 2021

Van 2 tot 5 juni 2021 vindt het 24e Internationaal Economisch Forum in Sint-Petersburg plaats. SPIEF is sinds 1997 een uniek evenement en uitgegroeid tot een toonaangevend mondiaal platform waar het bedrijfsleven en vele andere organisaties bij elkaar komen om te discussiëren over de belangrijkste economische vraagstukken waarmee Rusland en…

The Silk Roads

Tot vandaag was de wereldgeschiedenis een westers gecentreerde onderneming, gebaseerd op de stelling dat iedereen zou moeten zijn zoals wij, of tenminste zo zou moeten worden. Volgens de Britse historicus Peter Frankopan, schrijver van de wereldwijde bestseller ‘De Zijderoutes’, heeft het Westen zich op die manier volledig vervreemd van de…

Regionale organisaties

In het midden van de 20e eeuw begonnen natiestaten uit dezelfde regio zich vanwege hun onderlinge afhankelijkheid te verenigen in organisaties, die regionale organisaties worden genoemd. De meest complexe en talrijke regionale associaties worden gevormd op economisch gebied. Test en vergroot uw kennis en bekijk deze video-infographic over een aantal…

Ondertussen in Oekraine

Na een paar weken met alarmerende berichten uit Oekraine is het onderwerp van de zogenaamde aanstaande aanval van Rusland op Europa uit het nieuws verdwenen. Wat is er gebeurd?

Tweede Wereldoorlog (2)

DE SLACHTOFFERS Geanimeerde mini-documentaire over het aantal slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog van Neil Halloran. Het aantal van 26 miljoen slachtoffers aan de kant van de geallieerde Sovjet Unie valt op.

Central Asian Conference

On May 20-21, 2021, the city of Kazan will host the Central Asian Conference of the Valdai Discussion Club, titled “Russia and Central Asia Facing the Challenges of the New World — A Joint Path to the Future.”

Alle nieuws >


Delen...