Nieuwsfeed

Brics landen in een multipolaire wereld: humanitaire en lange-termijn dimensies

De wereldgeschiedenis wordt gekenmerkt door geopolitieke spanningen, internationale conflicten en mondiale twisten. Het kan nuttig zijn voor de BRICS+ landen om hun mogelijkheden op het gebied van wetenschap en technologie te benutten om informatie en technische oplossingen te bieden voor een gezamenlijke humane toekomst.

De blokkade die ze vormden met hun kracht

Welk nut hebben handelsverdragen wanneer een vreemde mogendheid met enkele welgemikte zeeblokkades de maritieme handelsroutes afsnijdt? Over oude vaarroutes, geopolitieke economie en nieuwe Brics-landen. Substack van Joachim van Wing!

Bruto Nationaal Product en staatsschuld

Overzicht van de grootste economieën ter wereld en hun schulden per 3 oktober 2023. Het is eerder gebeurd dat er grote oorlogen uitbreken wanneer een economisch systeem niet meer houdbaar is. Is het westerse systeem gebaseerd op roofkapitalisme nog houdbaar?

Wikipedia en propaganda

Als zevende meest bezochte website ter wereld en veruit de bekendste online encyclopedie heeft Wikipedia een grote invloed op de kennis en het wereldbeeld van veel mensen. Wikipedia wordt algemeen beschouwd als een transparant en meestal betrouwbaar gemeenschapsproject. Bij nadere inspectie blijkt echter dat dit niet het geval is.

De opkomst van BRICS

De architecten van het huidige zelfbenoemde mondiale bestuurssysteem hebben verzaakt. Ze hebben de zonden van hun voorouders niet geheeld en preken de hele tijd tegen de rest van de planeet over de op regels gebaseerde orde. Zelf behandelen ze de regels als Kleenex-tissues; soms bruikbaar maar weggegooid wanneer het niet…

BRICS +++

Let vooral op Iran en Saudi Arabia. Aartsvijanden samen in één blok; heel opvallend. Blijkbaar kunnen er dingen veranderen in de wereld.

75 jaar niet vergeten!

Programma 18 november van 15.00 tot 17.30 op het Ereveld en het toekomstige nieuwe museum Sovjet Ereveld.

BRICS op een historisch punt

De BRICS-club is niet gericht op de vernietiging van de bestaande wereldorde, maar om die ten goede te verbeteren. Hierdoor is het revisionistisch en niet revolutionair. De BRICS-landen willen niet dat de globalisering, de instellingen en het internationaal recht instorten. Dit betekent dat hun taak complexer is: binnen de bestaande…

The Greater Eurasia project: bruggen bouwen en barrieres afbreken

Reken er maar niet op dat de nieuwe machtscentra in Azië elkaar zullen beconcurreren of bevechten. Het Greater Eurasia Partnership zal de SCO, EAEU, BRICS, nieuwe munteenheden enzovoorts integreren. En daarmee de ‘rules-based order’ vervangen. Vertaling van een artikel van Pepe Escobar voor TheCradle.co

Terugblik op de unipolaire wereld

De Verenigde Staten zijn erin geslaagd een dominante positie in de wereld te verwerven door soft power, nadat ze eerst alles hebben vernietigd door hard power. Een aantal landen heeft inmiddels de knoop doorgehakt en de veronderstelde hegemonie van Amerika afgewezen. Dit multipolaire verzet wordt voornamelijk geleid door China en Rusland….

Alle nieuws >

Veiligheid, welvaart en samenwerking op het Euraziatische continent van Vlissingen tot Vladivostok

Constructieve relaties tussen de soevereine euraziatische landen en volkeren, met begrip voor elkaars geschiedenis, tradities en belangen

Nicht um ein Feind, nein, um ein Freund zu sein, bin ich geboren.

Antigone, Sophokles

Het Europese Huis

9 november 1989 viel de Berlijnse Muur. Daarna werd het IJzeren Gordijn opgetrokken en viel de Sovjet-Unie uiteen; de Eerste Koude Oorlog was voorbij.

Dit alles vooral door toedoen van Michail Gorbatsjov, destijds de leider van de Sovjet-Unie.

Hij had een gemeenschappelijk Europees Huis voor ogen waarin veiligheid en samenwerking op alle gebied mogelijk zou zijn voor alle Europese landen en volken op het hele Euraziatische continent van Lissabon tot Vladivostok.

Om uit de huidige nieuwe Koude Oorlog te geraken, kan het goed zijn ons opnieuw te verdiepen in de ideeën van Gorbatsjov. Voor verdieping hebben we veelzijdige informatie nodig van verschillende bronnen; van méér bronnen dan alleen de gevestigde Nederlandse media waar analyses, achtergronden, verbanden en historisch perspectief ontbreken.

Het Europese Huis is een platforum voor informatie die door de mainstream media meestal niet gebracht wordt.

Met deze andere informatie kan de lezer zich een breder beeld vormen en verschillende (inter)nationale belangen beter interpreteren.

Het Europese Huis wil Europeanen aansporen om zelf na te denken over geopolitiek in plaats van alleen te vertrouwen op de gevestigde media en om verder te zoeken naar contacten en andere informatiebronnen.

Op basis van informatie maken mensen keuzes, bijvoorbeeld bij verkiezingen.
Om goede afwegingen en keuzes te maken moet er ook goede informatie zijn; betrouwbaar en afkomstig van meerdere bronnen.

Het Europese Huis is er van overtuigd dat voor veiligheid en welvaart op lange termijn het van belang is om goede betrekkingen te hebben met alle bewoners van het Euraziatisch continent. Dialoog en informatie-uitwisseling zijn cruciaal om de betrekkingen te verbeteren.

Het Europese Huis legt nadruk op de thema´s geopolitiek, economie en media bij de keuze van berichten op dit platform.

Het Europese Huis verkiest:

 • Multipolaire geopolitieke verhoudingen boven unipolaire hegemonistische hiërarchie
 • Dialoog en samenwerking boven uitsluiten en confrontatie
 • Veiligheid en vrede boven militaire oefeningen en wapenwedloop
 • Wereldoriëntatie niet alleen naar het Atlanticum maar ook naar het Euraziatische continent
 • Rijnlands economisch model boven globalistisch roofkapitalisme
 • Realiteiten boven mythes
 • Democratie boven mediacratie, transnationale oligarchie, kakistocracy
 • Realpolitiek boven waanbeleid
 • Internationaal recht boven het recht van de sterkste
 • Diplomatie boven sancties
 • Geopolitieke win-win coöperatie boven win-lose concurrentie
 • Analyse en historisch perspectief boven de waan van de dag
 • Journalistiek als controleur, niet als spreekbuis van de macht
 • Mediabedrijven voor informatievoorziening, niet voor informatieoorlog, het creëren van vijandbeelden, haatzaaien en oorlogshitserij