Eurazië´s ijzeren netwerk

Valdai Discussion Club heeft een rapport gepresenteerd over de mogelijkheden, resultaten, uitdagingen en vooruitzichten van transportverbindingen op ons Euraziatische continent. Het rapport is opgesteld onder leiding van Joomart Otorbayev, voormalig minister-president van Kirgiziё. Verbinding van Euraziё is een belangrijk thema van het Europese Huis en…

The Silk Roads

Tot vandaag was de wereldgeschiedenis een westers gecentreerde onderneming, gebaseerd op de stelling dat iedereen zou moeten zijn zoals wij, of tenminste zo zou moeten worden. Volgens de Britse historicus Peter Frankopan, schrijver van de wereldwijde bestseller ‘De Zijderoutes’, heeft het Westen zich op die…

Regionale organisaties

In het midden van de 20e eeuw begonnen natiestaten uit dezelfde regio zich vanwege hun onderlinge afhankelijkheid te verenigen in organisaties, die regionale organisaties worden genoemd. De meest complexe en talrijke regionale associaties worden gevormd op economisch gebied. Test en vergroot uw kennis en bekijk…

Ondertussen in Oekraine

Na een paar weken met alarmerende berichten uit Oekraine is het onderwerp van de zogenaamde aanstaande aanval van Rusland op Europa uit het nieuws verdwenen. Wat is er gebeurd?

Tweede Wereldoorlog (2)

DE SLACHTOFFERS Geanimeerde mini-documentaire over het aantal slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog van Neil Halloran. Het aantal van 26 miljoen slachtoffers aan de kant van de geallieerde Sovjet Unie valt op.

Central Asian Conference

On May 20-21, 2021, the city of Kazan will host the Central Asian Conference of the Valdai Discussion Club, titled “Russia and Central Asia Facing the Challenges of the New World — A Joint Path to the Future.”

Natuurlijke partners

In het tweede deel van het interview met NachDenkSeiten classificeert Gabriele Krone-Schmalz, jounalist en auteur de zaak Navalny, spreekt ze over het meten met twee maten in de berichtgeving over Rusland en onthult wat ze bedoelt als ze het in haar nieuwe boek heeft over…

Wie bedreigt wie?

De Westerse media lezend zou je al snel tot de conclusie komen dat Rusland op het punt staat om Europa binnen te vallen. Enig uitleg waarom Rusland dat zou willen doen ontbreekt. Evenals introspectie en het historische perspectief dat nodig is om te begrijpen wat…

Permanente aantijgingen en provocaties

Wolfgang Bittner: de Duitse regering is een gewillige pitbull van de Amerikaanse oorlogshitsers, maar ´vrede en vriendschap met Rusland is niet alleen een wens van de overgrote meerderheid in beide landen, het is de basisvoorwaarde voor een vreedzaam, welvarend Europa. ´

Resoluut beleid van détente

Wordt Rusland gedestabiliseerd door het beleid van het Westen? Ja, zegt voormalig ARD Rusland correspondent Gabriele Krone-Schmalz. In een tweedelig interview met NachDenkSeiten roept de journalist en boekenschrijver…

Geen vrede willen

Het Westen wil geen vrede, het wil Rusland en China zijn wil opleggen. Aldus Rüdiger Tessmann in een vertaald artikel van de Deutsche Wirtschaftsnachrichten

EAEU gisteren, vandaag en morgen

De Euraziatische Economische Unie (EAEU) is opgericht in 2015 en iheeft zich daarna ontwikkeld tot één van de grootste organisaties in het gebied van de voormalige Sovjet Unie. In de infographic hieronder een beeld van de huidige staat van de EAEU, haar prioriteiten en de…

Pijplijn en sancties

Videoverslag van de Valdai expert discussion met de titel “Gas Pipeline Projects From Russia to the EU: Risks and Prospects”, gehouden op 1 maart 2021.

Gaspijplijn en sancties

Ondanks de gecompliceerde politieke relaties in de laatste jaren zijn de EU en Rusland strategische partners en gaat de aanleg van grote energieprojecten door. De belangrijkste daarvan is Nord Stream 2 die door de Baltische zee naar Duitsland loopt. Dit project is onder grote druk…

Paleis als nepnieuws

Dirk Pohlmann legt in een video-interview uit waarom het verhaal van Alexei Navalny over Poetins paleis een nepverhaal is. Politici in Europa kunnen dit narratief rondom Navalny gebruiken om hun anti-Ruslandpolitiek door te voeren. Welke belangen worden hiermee gediend?

Dialogue, not war!

Europees Parlements lid voor The Left Alliance Clare Daly uit Ierland slaat de spijker op z´n kop. ´we hebben dialoog nodig, geen oorlog!

Ontdoen van illusies

Getting Rid of Illusions: How Russia and Europe Learned to Interact After the 2014 ‘Watershed’

Rusland & de Europese Unie

De relatie tussen Rusland en de EU blijft stabiel tegen alle verwachtingen in. Er wordt nog steeds volop samengewerkt ondanks het feit dat de politieke relatie tussen Rusland en de Europese Unie zich in een bedroevende staat bevindt. In dit artikel van Valdai Club wordt…

Navalny?

In de berichtgeving van Westerse media over Alexei Navalny wordt een aantal zaken over het hoofd gezien en verdraaid. Wordt Navalny door de Russen zelf ook als een leider van politieke oppositie gezien? Is het iemand die door het Westen gesteund moet worden als een…

Belt and Road portal

Op het Belt and Road portal is veel informatie, nieuws en achtergronden te vinden over het Belt and Road project; voor wie het graag bij de feiten houdt en twijfels heeft bij de overwegend negatieve berichtgeving in de Westerse media over dit project. In dit…

Hersenvervuiling

De PR-industrie laat geen middel onbenut om de publieke opinie naar zijn hand te zetten. Bijna honderd jaar geleden werd hiervoor het fundament gelegd met de publicatie van twee boeken die inmiddels wereldwijd gezien worden als klassiekers van de propagandaliteratuur. Dit artikel is een fragment…

De langverwachte finale

In september 2020 is er een nieuwe fase van het Russische beleid ingetreden ten aanzien van de betrekkingen met haar voormalig meest belangrijke buurland en nog steeds meest belangrijke buitenlandse economische partner. Rusland gelooft namelijk niet meer dat Europa in staat is een onafhankelijke en…

SIPRI jaarboek 2020

Het SIPRI Yearbook 2020 combineert originele gegevens van domeinen als wereldwijde militaire uitgaven, internationale wapenhandel, wapenproductie, kernwapens, gewapende conflicten en multilaterale vredesoperaties. met state-of-the-art analyses van belangrijke aspecten van wapenbeheersing, vrede en internationale veiligheid. Dit document is een samenvatting van het SIPRI Yearbook 2020 en…

De propagandamachine

Voormalig AP-journalist Herbert Altschull noemt de eerste wet van de journalistiek: In alle perssystemen zijn de nieuwsmedia instrumenten van degenen die politieke en economische macht uitoefenen. Kranten, tijdschriften, radio- en televisiestations handelen niet onafhankelijk, ook al hebben ze de mogelijkheid om onafhankelijk te werken wel.…

Chihuahuas en de beer

Europese leiders denken nog steeds met hun mantrische toverspreuken en militaire schijnvertoningen aan de grenzen Rusland op de knieen te krijgen. Dit artikel gaat er over waarom dit onzinnig is en wat zij beter zouden kunnen doen dan dreigende taal te uiten.

Vader van alle dingen

„Wenn man eine große Lüge erzählt und sie oft genug wiederholt, dann werden die Leute sie am Ende glauben. … Deshalb ist es von lebenswichtiger Bedeutung für den Staat, seine gesamte Macht für die Unterdrückung abweichender Meinungen einzusetzen … die Wahrheit (ist) der größte Feind…

van de Nederlanders vindt dat Nederland meer moet samenwerken met Duitsland en Frankrijk. Dit is precies één van de zaken waar het Europese Huis zich voor inzet. Daarnaast is er een aantal opmerkingen bij het rapport te maken. Lees verder.

Nieuwe ´Ostpolitik´

In zijn artikel voor Der Freitag stelt Michael Jäger dat Duitsland door zijn ligging tussen West en Oost een bijzondere rol heeft te vervullen. De Bondsregering moet deze rol vervullen met meer verantwoordelijkheidsgevoel. Het is hoog tijd voor een nieuwe Ostpolitik. Willy Brandts politiek van…

Belt & Road: voordelen te verwachten?

Een studie van ALICIA GARCIA HERRERO AND JIANWEI XU voor Bruegel naar de hoeveelheid handel die tussen de landen van de Nieuwe Zijderoute gecreёerd kan worden als gevolg van de reductie van transportkosten wijst uit dat de landen van Europa behoorlijk zouden profiteren.

A Belgian perspective on international affairs

Gilbert Doctorow heeft decennialang in corporate business gewerkt; uiteindelijk als general manager in Moskou en St Petersburg tijdens de jaren 90. De essays in dit boek gaan over grote politieke, sociale en culturele gebeurtenissen in Europa en Rusland in de periode 2017 – 2019 en…

Naar het Oosten

De afgelopen jaren is de draai naar het Oosten één van de meest besproken onderwerpen geworden in het politieke en media discours in Rusland. De ene partij vindt het een langverwachte mogelijkheid, de andere een manipulatie van de politieke beleidsmakers. Valdai Club bestudeert de aard,…

EAEU 2/5: Wit-Rusland

In het kader van kennismaking met de landen van de Euraziatische Economische Unie het tweede landenrapport: Wit-Rusland

Denken over Paneuropa

´HEINRICH MANN PRIJS´ Na de eerste wereldoorlog, rond honderd jaar geleden, werd nagedacht in Europa over hoe nieuwe oorlog te voorkomen. Vooral over verschillende vormen van samenwerking als de beste manier om goede betrekkingen tussen de landen te ontwikkelen.. Denkers van die tijd gingen er…

NAVO-agressie

Artikel van Wolfgang Bittner met de titel ´Uitbreiding van de NAVO naar het Oosten was tegen de afspraken´ op basis van nieuwe documenten uit het archief van de National Security Archive van de Verenigde Staten.

Reden tot zorg?

Twee artikelen uit de serie The Eastern Perspective van de Valdai Club over de Euraziatische integratie. Is dit proces te vergelijken met dat van de EU en is het in gevaar door de huidige geopolitieke situatie?

EAEU 1/5: Armenië

In het kader van kennismaking met de landen van de Euraziatische Economische Unie hier het eerste landenrapport: Armenië

Geen grenzen

Dat klinkt mooi. Maar hoe moet dat er in de praktijk uitzien, is het wenselijk en hoe moet dat dan georganiseerd worden? Waarmee beginnen?

Tweede Wereldoorlog (5)

VREDESDAG 9 mei wordt in Rusland en de andere landen van de voormalige Sovjet Unie de overwinning in de Grote Vaderlandse Oorlog gevierd. De Dag van de Overwinning is één van de grootste feestdagen in het land en wordt groots gevierd. Niet verwonderlijk met rond…

Tweede Wereldoorlog (4)

DE GRAVEN Op 8 mei 1945 kort voor middernacht tekenden Duitse vertegenwoordigers een document, expliciet capitulerend aan de Sovjet strijdkrachten. het werd tijd om de doden te betreuren, te herdenken en te eren.

Tweede Wereldoorlog (3)

HET OOSTFRONT De herdenkingen rond het einde van de tweede wereldoorlog nu 75 jaar geleden concentreren zich in Nederland voornamelijk op wat er zich aan het westelijk front afspeelde. Er is weinig bekend en er wordt weinig aandacht geschonken aan wat er aan het oostfront…

Rusland´s militaire uitgaven – veelgestelde vragen

De afgelopen jaren is Rusland begonnen met een militair moderniseringsprogramma en met een meer assertieve buitenlandse politiek. De schrijver van dit artikel geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen, waaronder over de perceptie van Rusland´s status als supermacht.

The Belt and Road Initiative Amid New World Conditions

Over de toekomst van het Belt & Road Initiative in de sterk veranderende situatie in de wereld wordt op 11 mei een online conferentie gehouden, georganiseerd door de Valdai Discussion Club en het Centre for Russian Studies at the East China Normal University. In dit…

Tweede Wereldoorlog (1)

HER-DENKEN Begin mei is het vijfenzeventig jaar geleden dat de oorlog eindigde. In Nederland wordt het op 5 mei herdacht als Bevrijdingsdag en op 9 mei wordt in Rusland de Dag van de Overwinning gevierd. Het Europese Huis besteedt er een paar artikelen aan.

Stockholm International Peace Research Institute

Sipri publiceert ieder jaar een rapport met cijfers en analyses over de militaire uitgaven in de wereld, wapenhandel en gewapende conflicten. Naast een link naar het jaarboek 2018 in dit item een essay van Sipri over Ruslands beleidsdocument m.b.t. de Noordpool.

Eurasian Economic Integration

Rapport van mei 2019 over de status van de ´Eurasian Economic Union´; in veel opzichten een uniek project, bijvoorbeeld omdat het niet is ontstaan door ´ijzer en bloed´. Euraziatische integratie is een voorbeeld van een rationele keuze ten faveure van een intergouvernementele samenwerking teneinde nationale…

De Euraziatische Economische Unie – EAEU

The Eurasian Economic Union is an international organization for regional economic integration. It has international legal personality and is established by the Treaty on the Eurasian Economic Union.…

Na corona

Gastcolumnist voor de Deutsche Wirtschaftsnachrichten (DWN) Moritz Enders stelt een nieuwe orde voor. De Corona-pandemie is een tragedie die de wereld zal veranderen. Maar precies daarom is ze ook een kans. Ze dwingt ons er namelijk toe om over het Europese en het globale systeem…

Het verre oosten en de relatie met China

Het ontwikkelen van haar Verre Oosten en Siberie en tegelijkertijd de relatie met aangrenzend China is één van de prioriteiten van de Russische regering. Gezamenlijk hebben de twee…

Serieus nemen

Stereotype geopolitieke gezichtspunten wekken vaak de indruk dat we de keuze hebben uit twee extremen. Of men bewondert de politiek van Vladimir Poetin zonder voorbehoud óf men vermoedt…

Wat is het Belt & Road Initiative – videographic

Het Chinese ‘Belt and Road Initiative’ (BRI) behelst een wereldwijde politieke en economische strategie waarin een groot aantal programma’s, projecten en overeenkomsten zijn samengebracht. Eind 2019 waren er…

Wil Rusland het Westen destabiliseren?

Rusland zou het Westen willen destabiliseren door nepnieuws over de ´corona-crisis´ te verspreiden. In Duitsland doet men moeite te achterhalen of dit klopt.

Hulp voor Italië uit Rusland

Rusland stuurt negen vliegtuigen met artsen, medische apparatuur en desinfectiemiddelen naar het door Covid-19 zwaar getroffen Italie. In Europa is ieder land druk met zichzelf en moet de…

Offensief voor de vrede

Als we militaire ontspanning willen, moeten we beginnen het perspectief van Rusland serieus te nemen. Dagelijks worden we overladen met de zienswijze en het perspectief van de VS. We zouden ook het perspectief van Rusland beter moeten leren kennen.

Vriend of vijand?

67% van de Russen ziet het Westen als een partner en slechts 3% als vijand. Eén van de constateringen van een bevolkingsonderzoek uitgevoerd door Levada-Center en gepubliceerd op…

The Valdai International Discussion Club

Valdai Club is een internationale organisatie ter bevordering van dialoog over actuele grote internationale onderwerpen. Test uw kennis over internationale organisaties met de interactieve gids

MH17 proces in De Andere Krant

Op 8 maart heeft De Andere Krant een editie over het MH17-proces gepresenteerd tijdens een symposium in Amsterdam met hetzelfde thema; ‘Zoektocht naar Gerechtigheid‘ Flyer De Andere Krant
Delen...