Europahuset

För cirka trettio år sedan föll Berlinmuren, järnridån drogs upp och Sovjetunionen sönderdelades; det första kalla kriget var över. Allt detta var främst pga. Michail Gorbatjov, som på den tiden var Sovjetunionens ledare. Han föreställde sig ett gemensamt europeiskt hus, där säkerhet och samarbete på alla områden skulle vara möjligt för alla europeiska länder och folk på hela den eurasiska kontinenten från Lissabon till Vladivostok.

När vi berör det nuvarande nya kalla kriget kan det vara en bra idé att på nytt fördjupa oss i Gorbatjovs idéer. Till fördjupning behöver vi mångsidig information från olika källor; från fler källor än bara de etablerade nederländska medierna där analyser, bakgrunder, kopplingar och historiska perspektiv saknas.

Europahuset är en plattform för information, som vanligtvis inte tillhandahålls av mainstream-media. Med denna andra information kan läsaren skapa en bredare bild och bättre tolka olika (inter)nationella intressen.

Europahuset vill uppmuntra européerna att själva tänka på geopolitiken istället för att bara förlita sig på de etablerade medierna och att leta vidare efter kontakter och andra informationskällor. Människor gör val baserat på information, till exempel vid valröstningar. För att fatta bra beslut och val måste det även finnas bra information; pålitlig och från flera källor.

Europahuset är övertygat om att för en långsiktig säkerhet och ett långsiktigt välstånd är det viktigt att ha goda förbindelser med alla invånare på den eurasiska kontinenten.

Dialog och informationsutbyte är avgörande för att förbättra relationerna. Europahuset betonar teman geopolitik, ekonomi och media när man väljer bland meddelanden på denna plattform.


Delen...