Bruto Nationaal Product en staatsschuld

Overzicht van de grootste economieën ter wereld en hun schulden per 3 oktober 2023.Het is eerder gebeurd dat er grote oorlogen uitbreken wanneer een economisch systeem niet meer houdbaar is.Is het westerse systeem gebaseerd op roofkapitalisme nog houdbaar?

De opkomst van BRICS

De architecten van het huidige zelfbenoemde mondiale bestuurssysteem hebben verzaakt. Ze hebben de zonden van hun voorouders niet geheeld en preken de hele tijd tegen de rest van de planeet over de op regels gebaseerde orde. Zelf behandelen ze de regels als Kleenex-tissues; soms bruikbaar…

BRICS +++

Let vooral op Iran en Saudi Arabia. Aartsvijanden samen in één blok; heel opvallend. Blijkbaar kunnen er dingen veranderen in de wereld.

Rusland en Centraal-Azië

Stand van zakendoor Artjom Dankov voor de “Valdai Discussion Club’ ” Rusland en Centraal-Azië staan voor uitdagingen die alleen kunnen worden aangepakt door gezamenlijke inspanningen. Infrastructurele beperkingen, de kwaliteit van het menselijk kapitaal, klimaatverandering, moeilijkheden om de sociale stabiliteit te handhaven, de noodzaak om economische modellen…

International North-South Transport Corridor

De Internationale Noord-Zuid Transport Corridor verbindt het noordwestelijke deel van de Euraziatische Economische Unie (EAEU) en de Scandinavische landen met de staten van Centraal-Azië, de Perzische Golf en de Indische Oceaan. Zij maakt het mogelijk de levertijd van goederen van India naar Europa te halveren…

Eurazië’s ijzeren netwerk

Valdai Discussion Club heeft een rapport gepresenteerd over de mogelijkheden, resultaten, uitdagingen en vooruitzichten van transportverbindingen op ons Euraziatische continent. Het rapport is opgesteld onder leiding van Joomart Otorbayev, voormalig minister-president van Kirgiziё. Verbinding van Euraziё is een belangrijk thema van het Europese Huis en…

SPIEF 2021

Van 2 tot 5 juni 2021 vindt het 24e Internationaal Economisch Forum in Sint-Petersburg plaats. SPIEF is sinds 1997 een uniek evenement en uitgegroeid tot een toonaangevend mondiaal platform waar het bedrijfsleven en vele andere organisaties bij elkaar komen om te discussiëren over de belangrijkste…

The Silk Roads

Tot vandaag was de wereldgeschiedenis een westers gecentreerde onderneming, gebaseerd op de stelling dat iedereen zou moeten zijn zoals wij, of tenminste zo zou moeten worden. Volgens de Britse historicus Peter Frankopan, schrijver van de wereldwijde bestseller ‘De Zijderoutes’, heeft het Westen zich op die…

Regionale organisaties

In het midden van de 20e eeuw begonnen natiestaten uit dezelfde regio zich vanwege hun onderlinge afhankelijkheid te verenigen in organisaties, die regionale organisaties worden genoemd. De meest complexe en talrijke regionale associaties worden gevormd op economisch gebied. Test en vergroot uw kennis en bekijk…

Central Asian Conference

On May 20-21, 2021, the city of Kazan will host the Central Asian Conference of the Valdai Discussion Club, titled “Russia and Central Asia Facing the Challenges of the New World — A Joint Path to the Future.”

Per spoor gaat het sneller

Het door China geїntroduceerde “Belt and Road Initiative” (BRI) behelst een logistiek systeem dat landen over de hele wereld met elkaar verbindt door de ontwikkeling van China Railway Express (CR Express). Het is een doeltreffend initiatief om de wereldhandel te bevorderen, vertelde Wang Wei, director-general…

EAEU gisteren, vandaag en morgen

De Euraziatische Economische Unie (EAEU) is opgericht in 2015 en iheeft zich daarna ontwikkeld tot één van de grootste organisaties in het gebied van de voormalige Sovjet Unie. In de infographic hieronder een beeld van de huidige staat van de EAEU, haar prioriteiten en de…

Pijplijn en sancties

Videoverslag van de Valdai expert discussion met de titel “Gas Pipeline Projects From Russia to the EU: Risks and Prospects”, gehouden op 1 maart 2021. 01.03.2021Gas Pipeline Projects from Russia to the EU. An Expert Discussion On March 1 the Valdai Club hosted an expert discussion,…

Gaspijplijn en sancties

Ondanks de gecompliceerde politieke relaties in de laatste jaren zijn de EU en Rusland strategische partners en gaat de aanleg van grote energieprojecten door. De belangrijkste daarvan is Nord Stream 2 die door de Baltische zee naar Duitsland loopt. Dit project is onder grote druk…

Paleis als nepnieuws

Dirk Pohlmann legt in een video-interview uit waarom het verhaal van Alexei Navalny over Poetins paleis een nepverhaal is. Politici in Europa kunnen dit narratief rondom Navalny gebruiken om hun anti-Ruslandpolitiek door te voeren. Welke belangen worden hiermee gediend?

De buren en het Rijnlands model

´De buren zijn herontdekt. Verre vrienden zijn beste buren geworden. Laten beste buren samen het rijnlandste Rijnland ontwikkelen. Dan komt het goed met zowel das Fressen als die Moral: dat is het beste voor de toekomst van de studenten, andere inwoners, instellingen en bedrijven.´

Ontdoen van illusies

Getting Rid of Illusions: How Russia and Europe Learned to Interact After the 2014 ‘Watershed’

Rusland & de Europese Unie

De relatie tussen Rusland en de EU blijft stabiel tegen alle verwachtingen in. Er wordt nog steeds volop samengewerkt ondanks het feit dat de politieke relatie tussen Rusland en de Europese Unie zich in een bedroevende staat bevindt. In dit artikel van Valdai Club wordt…

Belt and Road portal

Op het Belt and Road portal is veel informatie, nieuws en achtergronden te vinden over het Belt and Road project; voor wie het graag bij de feiten houdt en twijfels heeft bij de overwegend negatieve berichtgeving in de Westerse media over dit project. In dit…

De langverwachte finale

In september 2020 is er een nieuwe fase van het Russische beleid ingetreden ten aanzien van de betrekkingen met haar voormalig meest belangrijke buurland en nog steeds meest belangrijke buitenlandse economische partner. Rusland gelooft namelijk niet meer dat Europa in staat is een onafhankelijke en…

Reach out!

Het Hong Kong Trade Development Council organiseert op 24 oktober 2020 een outreach seminar/webinar in Kazachstan, Oezbekistan, Tadjikistan, Kirgizstan en Turkmenistan. Voor wie geinteresseerd is in de regio Centraal Azie en/of er zakelijke contacten zoekt kan hier informatie vinden over deelname.

Belt & Road: voordelen te verwachten?

Een studie van ALICIA GARCIA HERRERO AND JIANWEI XU voor Bruegel naar de hoeveelheid handel die tussen de landen van de Nieuwe Zijderoute gecreёerd kan worden als gevolg van de reductie van transportkosten wijst uit dat…

Naar het Oosten

De afgelopen jaren is de draai naar het Oosten één van de meest besproken onderwerpen geworden in het politieke en media discours in Rusland. De ene partij vindt het een langverwachte mogelijkheid, de andere een manipulatie van de politieke beleidsmakers. Valdai Club bestudeert de aard,…

Naar een nieuw evenwicht

Ons systeem is totaal in crisis en we moeten op zoek naar een andere ordening. Er is geen ontkomen aan. Amerika heeft zich teruggetrokken. Europa staat er alleen voor. En dus moet ook Europa zijn interne balans weer weten te vinden. Peters en Janssen hebben…

Budget surplus

Ruslands federale budget heeft een surplus van 0,2% van het bruto nationaal product geboekt in april 2020 en overschotten van 0,5% in Q1 20 en 0,4% in M4 20 volgens gegevens van het ministerie van Financiёn.

The Belt and Road Initiative Amid New World Conditions

Over de toekomst van het Belt & Road Initiative in de sterk veranderende situatie in de wereld wordt op 11 mei een online conferentie gehouden, georganiseerd door de Valdai Discussion Club en het Centre for Russian Studies at the East China Normal University. In dit…

Eurasian Economic Integration

Rapport van mei 2019 over de status van de ´Eurasian Economic Union´; in veel opzichten een uniek project, bijvoorbeeld omdat het niet is ontstaan door ´ijzer en bloed´. Euraziatische integratie is een voorbeeld van een rationele keuze ten faveure van een intergouvernementele samenwerking teneinde nationale…

De Euraziatische Economische Unie – EAEU

The Eurasian Economic Union is an international organization for regional economic integration. It has international legal personality and is established by the Treaty on the Eurasian Economic Union. The EAEU provides for free movement of goods, services, capital and labor, pursues coordinated, harmonized and single…

Na corona

Gastcolumnist voor de Deutsche Wirtschaftsnachrichten (DWN) Moritz Enders stelt een nieuwe orde voor. De Corona-pandemie is een tragedie die de wereld zal veranderen. Maar precies daarom is ze ook een kans. Ze dwingt ons er namelijk toe om over het Europese en het globale systeem…

Het verre oosten en de relatie met China

Het ontwikkelen van haar Verre Oosten en Siberie en tegelijkertijd de relatie met aangrenzend China is één van de prioriteiten van de Russische regering. Gezamenlijk hebben de twee landen de mogelijkheid om de laatste ‘frontier’ het laatste ongerepte land op aarde te ontwikkelen. Valdai Club…

Ruslands goudvoorraad

Rusland heeft de afgelopen jaren honderden tonnen goud aan haar reserves toegevoegd tot een totaal van 2277 ton. De Centrale Bank van Rusland vindt dat er geen politieke of wettelijke risico’s aan goud kleven zoals politiek gemotiveerde economische sancties. De Centrale Bank vindt goud een…

Rijnlands model

Er is een alternatief voor de manier waarop we onze samenleving, de economie, bedrijven en instellingen de laatste decennia hebben vormgegeven. Het Rijnlands model is een typisch Europees model dat rekening houdt met alle belanghebbenden in samenlevingen en organisaties. Sinds het begin van deze eeuw…

Wat is het Belt & Road Initiative – videographic

Het Chinese ‘Belt and Road Initiative’ (BRI) behelst een wereldwijde politieke en economische strategie waarin een groot aantal programma’s, projecten en overeenkomsten zijn samengebracht. Eind 2019 waren er 120 landen en 29 internationale organisaties bij betrokken. Het is één van de Euraziatische projecten dat grote…

Tijd voor Europese techreuzen

Om niet verder afhankelijk te worden van Amerikaanse digitale platforms moet Europa zijn eigen technologische soevereiniteit terugwinnen, zoals Rusland en China dat al enige tijd aan het doen zijn.

The Valdai International Discussion Club

Valdai Club is een internationale organisatie ter bevordering van dialoog over actuele grote internationale onderwerpen. Test uw kennis over internationale organisaties met de interactieve gids

Bedreiging of een uitgelezen kans?

De nieuwe zijderoute kan het begin zijn van een werkelijk nieuwe wereldorde. Het is één van de grootste integratieprojecten uit de geschiedenis op initiatief van China, ook wel ‘Belt and Road Initiative’ (BRI). Het behelst onder meer de Euraziatische landverbinding, die loopt van West-China tot…

Delen...