Missie en doelstelling

Missie

Veiligheid, samenwerking en economische voorspoed op het Euraziatisch continent zijn belangrijk. Het Europese Huis is een online-platform dat actief wil bijdragen aan de verspreiding van informatie over deze – en andere – thematiek die het Euraziatisch continent betreft.

Doelstelling

Het Europese Huis is opgericht om actuele en historische kennis en inzichten over Euraziatische vraagstukken te verspreiden en onder de aandacht van Nederlanders en andere Euraziatische burgers te brengen. Het doel is om zodoende de bekendheid met deze onderwerpen te vergroten en discussie te faciliteren. Hierbij krijgen nadrukkelijk andere gezichtspunten en perspectieven dan de gebruikelijke Westers-Atlantische een plaats. Op die manier hopen we zichtbaar te maken welke kansen op verbetering van veiligheid, samenwerking en voorspoed ons Euraziatische continent naar onze overtuiging heeft.  

Activiteiten

Het Europese Huis wil zo veel en zo verschillend mogelijke informatie bijeen brengen, informatie die niet zo makkelijk te vinden is in de gebruikelijke media. Deze informatie betreft bijvoorbeeld de Nieuwe Zijderoute (Belt and Road Initiative), Centraal-Azië, de andere werkelijkheid over Rusland en het Rijnlands economisch model.

Het Europese Huis streeft ernaar om ook niet-Nederlandstalige bronnen, met name uit Duitsland en Rusland, toegankelijk te maken voor Nederlandse lezers.

Het Europese Huis streeft ernaar presentaties, lezingen en andere informatieve bijeenkomsten te organiseren.

Het Europese Huis streeft naar een breed spectrum aan meningen. Opinieartikelen en andere bijdragen hoeven niet de mening van de redactie te weerspiegelen.


Delen...