Stockholm International Peace Research Institute

Sipri publiceert ieder jaar een rapport met cijfers en analyses over de militaire uitgaven in de wereld, wapenhandel en gewapende conflicten. Naast een link naar het jaarboek 2018 in dit item een essay van Sipri over Ruslands beleidsdocument m.b.t. de Noordpool.

Delen...

Sipri publiceert ieder jaar een rapport over bewapening, ontwapening en veiligheid. In dit rapport presenteert het cijfers en analyses over de militaire uitgaven in de wereld, wapenhandel en gewapende conflicten.

Daarnaast doet het onderzoek, publiceert rapporten, analyses en essays en organiseert het conferenties, presentaties en dergelijke.

Hier is een samenvatting van het jaarboek 2019 in het Nederlands te vinden.

Ter illustratie, hieronder de militaire uitgaven in de jaren 2016 tot 2018 per land in percentage van het totaal.

De Verenigde Staten (VS) besteedden in 2018 het meest; te weten 649 miljard usdollar. Samen met China, Saudi Arabie, India en Frankrijk vormden zij de top 5. In 2019 zijn de uitgaven verder gestegen.

Wat opvalt is dat Rusland met 3,4% een relatief bescheiden begroting heeft voor militaire uitgaven. Relatief bescheiden in verhouding tot de dreiging die men in het algemeen vindt dat er van Rusland uitgaat voor de veiligheid van Europa. Als Rusland werkelijk een bedreiging zou zijn, zou het moeten opboksen tegen een gezamenlijke begrotingsovermacht van de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italie en andere landen die niet met name in dit overzicht worden genoemd.

Of de Russische dreiging reёel is, is maar de vraag.


6 april 2020 publiceerde SIPRI een essay van Ekaterina Klimenko over ‘Basic Principles of Russian Federation State Policy in the Arctic to 2035’, het beleidsdocument dat Ruslands belangen, doelen en implementatiemechanismen definiёert voor de komende vijftien jaren.

Afbeelding van David Mark via Pixabay

Conclusie van het essay is dat er in het document weinig verandering van beleid is gesignaleerd; de doelstellingen blijven economische ontwikkeling, bescherming van de soevereiniteit en de territoriale integriteit. De Noordpool wordt genoemd als belangrijke bron van economische groei voor Rusland. Niet verrassend gegeven het feit dat 10% van het BNP en 20% van de export wordt geproduceerd op de Noordpool.

Russia’s new Arctic policy document signals continuity rather than change

—————————————————————————————————–

Delen...