NAVO-agressie

Artikel van Wolfgang Bittner met de titel ´Uitbreiding van de NAVO naar het Oosten was tegen de afspraken´ op basis van nieuwe documenten uit het archief van de National Security Archive van de Verenigde Staten.

Delen...

‘Uitbreiding van de NAVO naar het Oosten is tegen de afspraken’

Artikel van Wolfgang Bittner voor KenFM op basis van nieuwe documenten uit het archief van de National Security Archive van de Verenigde Staten.

Volgens de voormalige President van de Sovjet-Unie, Michail Gorbatsjov, was afgesproken in het voorjaar van 1990, dat de NAVO zich niet zou uitbreiden naar het Oosten. Dit is de afgelopen jaren steeds door VS- en EU kringen tegengesproken: voor de stelling van Gorbatsjov zouden geen afspraken, verdragen of andere bewijzen bestaan. Nu is dit laatste toch weerlegd. Uit onlangs vrijgegeven documenten van de National Security Archive wordt duidelijk dat er wel degelijk zulke intentieverklaringen zijn geweest.(1)

Zo wordt uit het protocol van een gesprek vroeg in 1990 tussen Gorbatsjov en James Baker, Secretary of State tijdens het presidentschap van George Bush duidelijk dat Gorbatsjov werd toegezegd dat de NAVO zich niet naar het Oosten zou uitbreiden. Er zou veel meer rekening gehouden gaan worden met de veiligheidsbehoeftes van de Sovjet Unie. (2)

Verder is bekend geworden uit een telefoongesprek tussen de toenmalige Bondskanselier Helmut Kohl en de Amerikaanse President George Bush, dat het verenigde Duitsland in de NAVO wilde blijven met als reden dat Duitsland niet geisoleerd wilde raken en daarmee bij de buurlanden de indruk zou wekken dat het door uit de NAVO te stappen een eigen weg zou willen gaan.(3) Kohl zag in zijn tijd in de NAVO, die in tegenstelling tot het Warschaupact niet ophield te bestaan, een organisatie met politieke inrichting meer dan een militaire,(4) maar die tegen alle afspraken in toch veel meer een militaire vorm kreeg.

Volgens de onderhandelingen destijds mochten alleen Duitse troepen in de zogenaamde nieuwe deelstaten worden gestationeerd en de NAVO zou niet voorbij de Oder worden uitgebreid.(5) Nadat George Bush niet herkozen werd, sloegen zijn opvolgers na korte tijd van ontspanning steeds meer de richting van een agressieve en sanctiepolitiek tegen Rusland in.

De NAVO breidde zich tegen de afspraken in binnen een paar jaar naar het Oosten uit en in de aan Rusland grenzende landen werd een immens militaire macht opgebouwd met raketten, pantserdivisies, gevechtsvliegtuigen en duizenden soldaten.

Schrijver en publicist Dr. jur. Wolfgang Bittner woont in Göttingen. In 2019 is zijn nieuwste boek „Der neue West-Ost-Konflikt – Inszenierung einer Krise“ verschenen.

Zie ook: https://kenfm.de/im-gespraech-wolfgang-bittner/


Bronnen:

(1) National Security Archive, https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2020-06-02/washington-camp-david-summit-30-years-ago?eType=EmailBlastContent&eId=dc5759f2-89be-446b-954e-520b00fd68e9 (6.6.2020)
(2) National Security Archive, https://nsarchive.gwu.edu/dc.html?doc=6935339-National-Security-Archive-Doc-07-U-S-Department (6.6.2020)
(3) National Security Archive, https://nsarchive.gwu.edu/dc.html?doc=6935350-National-Security-Archive-Doc-18-Memorandum-of.(6.6.2020)
(4) So Oberstleutnant a.D. Jochen Scholz: https://www.world-economy.eu/nachrichten/detail/das-telefonat-zwischen-bundeskanzler-kohl-und-praesident-bush-vom-juni-1990/.
(5) Diese Intentionen belegt eine Denkschrift Willy Wimmers vom 20.12.1989. In: Wolfgang Effenberger und Willy Wimmer, Wiederkehr der Hasardeure, zeitgeist 2017, S. 539 ff.
(6) Vgl. ARD-Tagesschau, 6.6.2020, https://www.tagesschau.de/ausland/us-truppenabzug-101.html (6.6.2020)


Delen...