Naar een nieuw evenwicht

Ons systeem is totaal in crisis en we moeten op zoek naar een andere ordening. Er is geen ontkomen aan. Amerika heeft zich teruggetrokken. Europa staat er alleen voor. En dus moet ook Europa zijn interne balans weer weten te vinden. Peters en Janssen hebben een ordening van maatschappij en economie in de aanbieding, één die ze niet hebben bedacht maar wel hebben herontdekt, Het Rijnlands model.

Delen...

Artikel van Jaap Peters en Harold Janssen, gepubliceerd op 9 juni 2020 @LinkedIn.

De schrijvers betogen dat de bestaande wereldorde aan het instorten is. Amerika, het land dat zovelen zo lang geinspireerd heeft, is niet meer. Ook volgens Angela Merkel moet Europa zich voorbereiden op een wereld zonder leiderschap van de Verenigde Staten.

De crisis waar we mee te maken hebben momenteel is niet alleen een corona-gezondheidscrisis, het is het laatste zetje om het wankele financiёel-, monetaire-, en reёel economische systeem te doen omvallen. Daarnaast kunnen we spreken van een politieke crisis wanneer het leiderschap van het land een wet voorstelt waarbij het parlement buiten spel kan worden gezet en ministers per decreet kunnen regeren en van een jounalistiek-mediale crisis als leidende media dit beleid zonder kritiek volgen en verdedigen. Of zelf denken de baas te zijn in het land.

Het klimaat is vast begonnen met de grote verandering, waardoor het ook veroorzaakt wordt.

Er is sprake van een systeemcrisis en we moeten op zoek naar een andere ordening.

Peters en Janssen hebben een ordening van maatschappij en economie in de aanbieding, één die ze niet hebben bedacht maar wel hebben herontdekt, Het Rijnlands model.

´ … dat het met het overnemen van de Anglo-Amerikaanse ordening een doodlopende dollemansrit zou worden was voorzien. Dat het Rijnlands kapitalisme op alle fronten superieur was aan zijn Angelsaksiche tegenhanger is tot in den treure beschreven. De corona-crisis heeft laten zien dat er te veel zinloze rijkdom en te veel zinloze armoede is en dat we er samen uit moeten zien te komen. Die aan de goede kant van de streep willen best wat minder gehaast leven ruilen voor wat minder euro’s. Intern wat meer in balans zijn vinden we ook fijner op de plek waar we wonen en op de plek waar we werken. En dat is precies waar het in het Rijnlands om gaat: balans.

Balans tussen de plurale, publieke en private sector. Balans tussen cruciale en niet zo cruciale beroepen. Balans tussen arm en rijk. Balans tussen vertrouwen en toezicht. Balans tussen Aarde en mens. Balans in de verhoudingen tussen mensen. En dus balans in de mensen zelf.

…….

Er is geen ontkomen aan. Amerika heeft zich teruggetrokken. Europa staat er alleen voor. En dus moet ook Europa zijn interne balans weer weten te vinden. En ja, de ene ordening doet het beter dan de andere. Zeker als je zelf de criteria mag verzinnen. Maar dat is op geen enkele manier reden om je superieur te voelen. Dat is iets wat we de wereld te bieden hebben. Een wereld op zoek naar een nieuw evenwicht, … een nieuw normaal.´


Delen...