De buren en het Rijnlands model

´De buren zijn herontdekt. Verre vrienden zijn beste buren geworden. Laten beste buren samen het rijnlandste Rijnland ontwikkelen. Dan komt het goed met zowel das Fressen als die Moral: dat is het beste voor de toekomst van de studenten, andere inwoners, instellingen en bedrijven.´

Delen...

Het Rijnland Instituut is een samenwerkingsverband tussen NHL Stenden Hogeschool, Alfa-college, Drenthe College, Hochschule Osnabrück, Hanzehogeschool, Berufsbildende Schulen Lingen en Berufsschulzentrum am Westerberg. Het is een netwerk waarin kennis wordt ontwikkeld, gedeeld en toegepast door en voor het regionale beroepsonderwijs (hbo en mbo) en met partners in de beroepenvelden op het gebied van de Duits-Nederlandse internationalisering.

Drs. Klaas-Wybo van der Hoek is honorair kennisconsul van het Rijnland Instituut en emeritus-bestuurder hoger onderwijs. Samen met anderen -o.a. zijn bestuurlijke collega drs. Christien de Graaff van het Alfa-college- nam hij het initiatief tot de oprichting van het Rijnland Instituut en maakte hij deel uit van de stuurgroep. Tegenwoordig is hij o.m. toezichthouder en doet hij onderzoek naar globalisering en onderwijs.

Van der Hoek schreef het artikel ´De ontdekking van de buren´ waarvan hieronder het hele artikel te downloaden en daaronder een samenvattende inleiding.

´Het Rijnland Instituut heeft naam en faam opgebouwd. Het is begonnen met een wild idee en veel enthousiasme. Een handvol mensen in een mbo-instelling en een hogeschool (Alfa-college en NHL Stenden) geloofde in het plan om Duits-Nederlands en Nederlands-Duits grensoverschrijdendactief te zijn. Het Drenthe College, de Hanzehogeschool Groningen, Hochschule Osnabrück vestigingsplaats Lingen en Berufsbildenden Schulen sloten ook aan. De Rijnland Instituters willen de grensoverschrijdende kansen benutten voor studenten, afgestudeerden, instellingen en bedrijven. In dit artikel wordt beschreven hoe de buren herontdekt zijn. Er wordt ingegaan op het ontstaan van het Rijnland Instituut, de achtergronden, de tegenstelling tussen het Angelsaksische en Rijnlandmodel en de resultaten van het Rijnland Instituut. In een paar jaar is er veel bereikt. Verre vrienden zijn beste buren aan het worden. Rijnland en het Rijnlandmodel staan op de agenda.Tegelijkertijd is er nog een lange te-doen-lijst.

Met het Rijnland Instituut zijn in zeven jaar voor velen verre vrienden beste buren geworden. De toenadering is gelukt: de verbinding en de samenwerking zijn er. De steun voor het Instituut groeit. Het Rijnland en het Rijnlandmodel zijn weer aantrekkelijk.

De buren zijn herontdekt. Laten beste buren samen het rijnlandste Rijnland ontwikkelen. Dan komt het goed met zowel das Fressen als die Moral: dat is het beste voor de toekomst van de studenten, andere inwoners, instellingen en bedrijven.´


Delen...