Permanente aantijgingen en provocaties

Wolfgang Bittner: de Duitse regering is een gewillige pitbull van de Amerikaanse oorlogshitsers, maar ´vrede en vriendschap met Rusland is niet alleen een wens van de overgrote meerderheid in beide landen, het is de basisvoorwaarde voor een vreedzaam, welvarend Europa. ´

Delen...

De Duitse regering is een gewillige pitbull van de Amerikaanse oorlogshitsers.

Wolfgang Bittner beschrijft in dit artikel van augustus 2020 dat Duitse politici als Merkel, Maas, Steinmeier, Kramp-Karrebauer en anderen, geen mogelijkheid onbenut laten om de nauwelijks onderbouwde (´highly likely´) aantijgingen tegen Rusland ( hacken, Skripal, Navalny, enz.), gebruiken om flink tekeer te gaan tegen Rusland. Verbaal, maar ook met sancties en bedreigingen. Terwijl er over deze onderwerpen vooral wordt vermoed, verondersteld, gesuggereerd en gestookt. Het is verbazend om te zien hoe gelaten en zakelijk de Russische president Poetin en minister van buitenlandse zaken Lavrov er op reageren.

Verder uit het artikel gepubliceerd op 12 augustus 2020 op KenFM:

Heel veel mensen in Duitsland willen vreedzame en constructieve betrekkingen met Rusland. Maar dit wordt al meer dan een eeuw verhinderd door Amerikaanse en Britse machinaties. Duitsland en Rusland worden niet geacht samen te komen (*) omdat dat zou indruisen tegen de imperiale aanspraken van met name de VS. Tweemaal in de vorige eeuw zijn Duitsland en Rusland tegen elkaar opgezet, met rampzalige gevolgen, en in 1945 is West-Duitsland, als invloedssfeer van de VS, opgebouwd tot frontstaat en bruggenhoofd ten opzichte van de Sovjet-Unie en Rusland.

In 1990 werden, op initiatief van de toenmalige Russische president Michail Gorbatsjov, de twee Duitse staten die na het einde van de Tweede Wereldoorlog waren overgebleven van het uiteengevallen Duitse Rijk, verenigd. De zegevierende Westerse mogendheden hadden een IJzeren Gordijn over Europa en dwars door het midden van Duitsland getrokken en de Sovjet-Unie tot hun vijand verklaard. Aan deze politiek van confrontatie, die tot de zogenaamde Koude Oorlog had geleid, moest een einde komen.

Maar na een korte periode van betrekkelijke vreedzaamheid begonnen de Verenigde Staten de moeizaam tot stand gebrachte betrekkingen tussen Duitsland en Rusland weer te ontmantelen en te vergiftigen. In strijd met de overeenkomst rukte de NAVO op tot aan de grenzen van Rusland, waar onder zwakke voorwendselen raketten werden gestationeerd en militaire bases werden gebouwd. Herhaaldelijk hebben Michail Gorbatsjov en Vladimir Poetin, maar ook Helmut Schmidt en Egon Bahr, gewaarschuwd voor een “grote oorlog” die niemand van ons zou overleven. Wie van goede wil is en bij zijn volle verstand is, kan niet anders dan het onmenselijke agressie- en sanctiebeleid van de VS krachtig veroordelen en zich ertegen verzetten.

Het volk wil vrede en vriendschap met Rusland

Tijdens een lezingentournee door Rusland in 2016 ontmoette ik veel mensen die – ondanks alles wat nazi-Duitsland hun land had aangedaan – vriendelijk en zonder rancune waren, vol vertrouwen in een weer betere co-existentie. Zij betreurden de toenemende vervreemding en vijandigheid die sinds het eind van de jaren negentig door westerse politici zijn aangewakkerd. Sommigen schreven de betrokkenheid van Duitsland toe aan zijn gebrek aan soevereiniteit en een regering die zich inschikkelijk opstelde tegenover de overweldigende invloed van de V.S. Toen ik instemde, raakten we snel aan de praat.

Duitsland en Rusland zijn met elkaar verbonden door een lange en bewogen geschiedenis, waarvan de positieve aspecten niet mogen worden vergeten. In de loop der eeuwen zijn er perioden geweest van levendige handel en culturele en wetenschappelijke uitwisseling. Nu de catastrofen van de vorige eeuw nog maar pas achter de rug zijn, moeten de positieve aspecten van een welvarend, vriendschappelijk nabuurschap zo spoedig mogelijk worden hervat in plaats van vijandschap.

´Vrede en vriendschap met Rusland is niet alleen een wens van de overgrote meerderheid in beide landen, het is de basisvoorwaarde voor een vreedzaam, welvarend Europa. ´


Schrijver en publicist Dr. jur. Wolfgang Bittner woont in Göttingen, Duitsland. In 2019 zijn twee boeken van hem verschenen de roman „Die Heimat, der Krieg und der Goldene Westen“ en non-fictie „Der neue West-Ost-Konflikt – Inszenierung einer Krise“. Een crisis die we deze dagen midden april 2021 werkelijkheid zien worden.


(*) kijk en luister naar de kern van het verhaal (minuut 10) van George Friedman, destijds (2015) voorman van Stratfor: The main goal of the US-Empire is to prevent the alliance between Germany and Russia

Delen...