Waar BBC, Reuters en Bellingcat zoal mee bezig zijn

Niet met het journalistiek beschrijven van gebeurtenissen en nieuws, maar met het ´maken´ er van. Uit nieuwe gelekte documenten blijkt namelijk dat Reuters en de BBC betrokken zijn bij geheime programma’s van de Britse FCO om een “mentaliteitsverandering” teweeg te brengen en “de invloed van de Russische staat te verzwakken”, naast intel contractors en Bellingcat.

The UK Foreign and Commonwealth Office (FCO) have sponsored Reuters and the BBC to conduct a series of covert programs aimed at promoting regime change inside Russia and undermining its government across Eastern Europe and Central Asia, according to a series of leaked documents.

Artikel van Max Blumenthal gepubliceerd op 20 februari 2021 op

uit het artikel

Delen...