Ondersteun het Europese Huis

Als u ons werk waardeert en wilt ondersteunen
dan stellen wij een financiële bijdrage zeer op prijs.

Met deze ondersteuning kunnen wij meer items plaatsen
en vooral meer artikelen, interviews en documentaires kunnen vertalen
uit het Duits, Engels, Frans, Russisch en zo verder.

Iedere bijdrage is welkom, maar een maandelijkse donatie des te meer!

Bij voorbaat dank!

NL04 RBRB 0940 6322 41
t.n.v. Stichting Rijnland in Heerlen

Delen...