De propagandamachine

Voormalig AP-journalist Herbert Altschull noemt de eerste wet van de journalistiek: In alle perssystemen zijn de nieuwsmedia instrumenten van degenen die politieke en economische macht uitoefenen. Kranten, tijdschriften, radio- en televisiestations handelen niet onafhankelijk, ook al hebben ze de mogelijkheid om onafhankelijk te werken wel.
SPR legt aan de hand van het artikel de Propaganda/multiplier uit hoe dat in zijn werk gaat.

Delen...

Hoe wereldwijde persagentschappen en de Westerse media berichten over Geopolitiek

Het Swiss Policy Research (SPR) heeft naast de propagandawijzer ook een artikel gepubliceerd over hoe de propagandamachine werkt.

Hieronder volgt een aantal teksten uit het artikel ter introductie en stimulering om onderaan het hele artikel te downloaden en lezen.

´Je moet jezelf altijd afvragen: waarom krijg ik deze specifieke informatie in deze specifieke vorm op dit moment? Uiteindelijk gaat het altijd om machtsvragen.´
Dr. Konrad Hummler, Zwitsers bank- en mediabureau

´De persbureaus zijn de belangrijkste leveranciers van materiaal voor massamedia. Geen enkele dagelijkse media-outlet kan zonder hen … .Ook de persagentschappen beïnvloeden ons beeld van de wereld; we leren vooral wat ze hebben geselecteerd.´
Blum 1995, p.9

´Een groot deel van de samenleving is zich er niet van bewust dat er persagentschappen bestaan … Ze spelen zelfs een enorm belangrijke rol op de
mediamarkt. Maar ondanks dit grote belang, is er in het verleden weinig aandacht aan besteed.´
Schulten-Jaspers 2013, p.13

In feite zijn niet alleen de tekst, maar ook de afbeeldingen, geluids- en video-opnamen die we elke dag in onze media tegenkomen meestal van dezelfde agentschappen. Wat het oningewijde publiek zou zien als bijdragen van hun lokale krant of tv-station, zijn feitelijk gekopieerde rapporten uit New York, Londen en Parijs.

Uiteindelijk zorgt deze afhankelijkheid van de internationale agentschappen voor een opvallende overeenkomst in internationale rapportage: van Wenen tot Washington rapporteren onze media vaak dezelfde onderwerpen, waarbij veel van dezelfde zinnen worden gebruikt – een fenomeen dat anders eerder zou worden geassocieerd met gecontroleerde media «in autoritaire staten».

Het algemene idee over correspondenten is dat ze ‘het verhaal hebben’ … maar de realiteit is dat het nieuws een transportband is in een broodfabriek. De correspondenten staan aan het einde van de lopende band, doen alsof ze dat witte brood zelf hebben gebakken, terwijl eigenlijk alles wat we hebben gedaan het in zijn verpakking stoppen ….
Naderhand vroeg een vriend me hoe ik tijdens die gesprekken, de hele tijd en zonder enige aarzeling alle vragen had kunnen beantwoorden. Toen ik hem vertelde dat je, zoals op het tv-journaal, alle vragen van tevoren kende, kreeg ik per e-mail antwoord vol krachttermen. Mijn vriend had ervaren dat dat waar hij decennia lang naar keek en naar luisterde op het nieuws puur theater bleek te zijn.
Luyendijk 2009, p. 20-22, 76, 1

.. de dominantie van internationale agentschappen verklaart waarom bepaalde geopolitieke kwesties en gebeurtenissen – die vaak niet erg goed passen in het verhaal van de VS / NAVO of te “onbelangrijk” zijn – helemaal niet in onze media worden vermeld

´Vaak rapporteren de massamedia niet over de realiteit, maar over een geconstrueerde of geënsceneerde realiteit. () Verschillende studies hebben aangetoond dat de massamedia voornamelijk worden bepaald door PR-activiteiten en dat passieve, receptieve attitudes zwaarder wegen dan actief-onderzoekende.´
Blum 1995, blz. 16

Voormalig AP-journalist Herbert Altschull noemt de eerste wet van de journalistiek:

´In alle perssystemen zijn de nieuwsmedia instrumenten van degenen die politieke en economische macht uitoefenen. Kranten, tijdschriften, radio- en televisiestations handelen niet onafhankelijk, ook al hebben ze de mogelijkheid om onafhankelijk te werken wel.´

Het artikel bij Swiss Policy Research:


Delen...